Krzyż

zamowienie

„Ja JESTEM ZMARTWYCHWSTANIEM i ŻYCIEM. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.”

/J 11,25/

Reklamy

Ojciec Pio

ojciec pio„Modlitwa jest kluczem do przebaczenia, ale nie módlcie się ze smutkiem, nie zanudzajcie naszego Pana, On jest Bogiem radości. Módlcie się z uśmiechem.”

/Ojciec Pio/