Gustav Klimt – kopia

24

„Do powstania dzieła sztuki, podobnie jak do wydania na świat człowieka, potrzebny jest udział dwojga ludzi: tego, co ma talent, i tego, co mu daje natchnienie” 

/Władysław Bodnicki/