Gustav Klimt II

Gustav Klimt - kopia II

 

W uśmie­chu ko­biety tkwią wiel­kie tajemnice. 

/Rembrandt Harmenszoon van Rijn/

Gustav Klimt – kopia

24

„Do powstania dzieła sztuki, podobnie jak do wydania na świat człowieka, potrzebny jest udział dwojga ludzi: tego, co ma talent, i tego, co mu daje natchnienie” 

/Władysław Bodnicki/