Miłość

JPIIa

„To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości,

która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana

przez siłę zła, egoizmu i strachu.”

                                   Jan Paweł II

Portret dziecka

2014-06-02 15.14

Człowieka, który patrzy w oczy dziecka,

uderza przede wszystkim ich niewinność:

owa przejmująca niezdolność do kłamstwa,

do zakładania maski, czy chęci bycia kimś innym, niż jest.

/ Anthony de Mello/

Miłość Matki

2014-08-18 15.37

Matka nie musi wszystkiego rozumieć – wystarczy żeby kochała i ochraniała.

No i była dumna.

                                                                                                            /Paulo Coelho/

 

Aniołek na chmurce

aniolek na chmurce

„Anioł zaw­sze nas ochra­nia, jest da­rem bos­kim – nie trze­ba go wzy­wać. Ob­licze two­jego anioła uka­zuje się zaw­sze, gdy ze szlachet­nością od­no­sisz się do świata. Jest stru­mieniem, po­lem, błęki­tem nieba. „

/Paulo Coelho „Pielgrzym”/