Portret dziecka

2014-06-02 15.14

Człowieka, który patrzy w oczy dziecka,

uderza przede wszystkim ich niewinność:

owa przejmująca niezdolność do kłamstwa,

do zakładania maski, czy chęci bycia kimś innym, niż jest.

/ Anthony de Mello/

Reklamy