Murzynka

murzynka„Każdy z nas no­si w so­bie piękno. Cała sztu­ka po­lega na tym, by umieć je odkryć.”

/Éric-Emmanuel Schmitt/