Matka Boska Karmiąca

matka boża karmiaca

„Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki”

/Pieśń nad Pieśniami, 8, 7/