Portret dziecka

2014-06-02 15.14

Człowieka, który patrzy w oczy dziecka,

uderza przede wszystkim ich niewinność:

owa przejmująca niezdolność do kłamstwa,

do zakładania maski, czy chęci bycia kimś innym, niż jest.

/ Anthony de Mello/

Kobieta

2014-02-27 08.10

Ko­bieto, ko­bieto, jes­teś ot­chłanią, piekłem,

ta­jem­nicą, i ten kto po­wie­dział, że cię poz­nał,

jest po trzyk­roć głupcem.

                                                       /George Sand/