Płock jesienią

2013-01-27_15-46-021

Pokochaj jesień  co serce raduje, tylko ona tak  pięknie kolory maluje.

Aniołek na chmurce

aniolek na chmurce

„Anioł zaw­sze nas ochra­nia, jest da­rem bos­kim – nie trze­ba go wzy­wać. Ob­licze two­jego anioła uka­zuje się zaw­sze, gdy ze szlachet­nością od­no­sisz się do świata. Jest stru­mieniem, po­lem, błęki­tem nieba. „

/Paulo Coelho „Pielgrzym”/